loading...
 
 
 
 

Βιογραφικό

 

ΣΥΝΤΟΜΗ BΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Δρ Παναγιώτης Γρηγορίου

Δρ Παναγιώτης Γρηγορίου
Ιστορικός – Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
Ηλ.Ταχυδρομείο (e-mail) μέσω της φόρμας αλληλογραφίας

 

Επιγραμματικά

Ανήκοντας σε εκείνους που εγκύπτουν στις διηγήσεις, στις βιο-ιστορίες, στις μαρτυρίες, στην αποθησαυριστική εθνογραφία της Μεσογείου, είτε εκείνη άπτεται της συγχρονικότητας, είτε πάλι μεταφέρεται ως αναπαράσταση του παρελθόντος της, οδηγήθηκα στη σύζευξη της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με την Ιστορία, την αρθρογραφία και το χρονογράφημα, πειραματιζόμενος με τα αντίστοιχα εργαλεία και προσεγγίσεις.

Αφετηρία μου, στάθηκε ο χώρος των Ανθρωπιστικών Επιστημών, της έρευνας, της Εκπαίδευσης και του Τύπου (ανταποκρίσεις και χρονογραφήματα). Η δε, βιωματική εμπειρία της εικοσιπενταετούς αποδημίας μου στη Γαλλία (1983-2008), ενίσχυσε τον κριτικό και συγκριτικό αναστοχασμό μου, ως προς το παρελθόν και τη συγχρονικότητα. Έκτοτε, οι πτυχές των αναλύσεών μου, κινούνται ανάμεσα στο δίπολο ταυτότητα - ετερότητα, σε μια εποχή γενικευμένης αποδόμησης και ανασύνθεσης του σήμερα.


ΣΠΟΥΔΕΣ:

Διδακτορικές σπουδές: 1999. Διδάκτωρ Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Jules Verne - Amiens (Γαλλία). Αντικείμενο διατριβής: Βίος και στερεότυπα του Έλληνα στρατιώτη κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο στη Μικρά Ασία (1919- 1922).

Μεταπτυχιακές σπουδές: 1994. Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών MASTER (DEA) Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Charles de Gaulle (Γαλλία), 1991. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών MASTER (DEA) Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Συγκριτικής Κοινωνιολογίας Paris - X – Nanterre - (Γαλλία).

Βασικές Σπουδές:1990. Πτυχίο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Paris -X– Nanterre, Τμήμα Εθνολογίας. Θέμα πτυχιακής εργασίας: Παραδοσιακή τεχνική, αέναη ανάπτυξη και μορφές κοινωνικότητας στη Νήσο Λέσβο.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ: Ιστορία – Κοινωνική Ανθρωπολογία (επιλογές):

2011. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (ΙΝΕ) - Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς: Συγγραφή μελέτης με θέμα: «Νεολαία και στρατός – Αναπαραστάσεις, συμβολικά συστήματα και μορφές κοινωνικότητας των στρατευμένων νέων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1918-1923» (250 σελίδες, υπό έκδοση).

2011. «Όψεις της Ιστορίας και της Αυτοδιοίκησης των Καποδιστριακών Δήμων του Νομού Θεσσαλονίκης», Έκδοση της ΤΕΔΚ Νομού Θεσσαλονίκης, Ελληνικές Εκδόσεις (97 σελίδες).

2010. «Ιστορία των Δήμων του Νομού Καρδίτσας (1881-2009)», Έκδοση της ΤΕΔΚ Νομού Καρδίτσας, Ελληνικές Εκδόσεις (240 σελίδες).

2010. «Ιστορία των Άνω Λιοσίων (1832-1974)», Έκδοση του Δήμου Άνω Λιοσίων, Ελληνικές Εκδόσεις (65 σελίδες).

2008. «Προσωπικό Ημερολόγιο του στρατιωτικού βίου του Γεωργίου Κανελλόπουλου – Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Θράκη, Μικρά Ασία 1917-1921», Ιστορική επιμέλεια, σχολιασμός, Έκδοση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Βώλακος (Πελοπόννησος - 126 σελίδες).

2008. Επιμέλεια μετάφρασης από τα ελληνικά στα γαλλικά του λογοτεχνικού έργου: «Ο Νέος των Αθηνών», Αθήνα 2007, γαλλική έκδοση, «Le Jeune homme d'Athènes», Editions Les Cygnes 2009, συγγραφέας Φώντας Λάδης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική):

2011. «L’expédition de l’armée grecque en Asie Mineure 1919-1922 comme une continuité – Une "culture de guerre" héritée de la Grande Guerre (1914-1918) et de l’intervention en Russie méridionale (1918-1919)?», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (υπό δημοσίευση).

2003. «La Grèce dans la Grande Guerre», Επιστημονική Επιθεώρηση: 14-18 – Le magazine de la Grande Guerre, No 15 - 08/2003:  pp. 48-54, (Γαλλία).

2002. «La Guerre gréco-turque en Asie mineure 1919-1922. Un conflit sous l’ombre de la Grande Guerre?», Επιστημονική Επιθεώρηση: 14-18 Aujourd’hui – Démobilisations culturelles après la Grande Guerre,  Ed. Noesis, No 5 – 05/2002: pp. 182-193, (Γαλλία).

2002.  «Grecs d'Asie mineure – Grecs du continent: altérité et identités durant la guerre gréco-turque en Asie mineure 1919-1922», Etudes Balkaniques – L’autre dans le Sud-Est européen, Jean-François Gossiaux (dir.)   No 9 – 11/2002 –  pp. 182-193, (Γαλλία).

2000. «Parents et affins de combat - Réflexions sur des correspondants de guerre 1918-1923», L'Homme, 154/155: pp. 481-488, (Γαλλία).

1992.  «Réseau familial et modes de résidence, deux communautés grecques entre Grèce et Turquie», Ethnologie Française, XXII, 1992 No 4: pp 442-454 [Grigoriou/Depraz].

ΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ  (ενδεικτικά):

2011«Όταν η χορογραφία του κόσμου “κλείδωσε” για την αιωνιότητα», ηλεκτρονική δημοσίευση, www.tsantiri.gr (07/02/2011).

2011«Όταν η επικαιρότητα απορρίπτεται», ηλεκτρονική δημοσίευση, www.tsantiri.gr (11/02/2011).

2010. «Ο εκμοντερνισμός της παράδοσης, η διατροφή και η οικολογική υποβάθμιση στον Κόλπο της Καλλονής – Μια βιωματική εθνογραφική καταγραφή», ΕΜΠΡΟΣ Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 17/03/2010.

2008. «Ο μαθητής μου ο Βαλαντέν», Nemecis, Δεκέμβριος 2008.

2007. «Ναζισμός και καρκίνος – οι έρευνες του αμερικανού ιστορικού Robert N. Proctor», Nemecis, Αύγουστος 2007.

2001.  «Αδελφές του Στρατιώτου και Μικρασιατική Εκστρατεία», Nemecis, Αύγουστος 2001.

2001. «Ζορζ Μπρασένς – Ο ποιητής του απευκταίου», Nemecis, Δεκέμβριος 2001.

1999. «1821-1922 Η δική μας βαλκανική μάχη : Σύντομο δοκίμιο πολιτισμικής πολιτικής ιστορίας», Nemecis, Αύγουστος 1999.

1998. «Πολεμικά κείμενα. Μνήμες του 1821. Μνήμη του 1922», Nemecis, Μάρτιος 1998.

1986. «Αυγουστιάτικα και Μικρασιατική Καταστροφή», δημοσίευση στην εφημερίδα ΕΡΕΥΝΑ, Τρίκαλα, (17/08/1986).

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - Συνέδρια / Συμπόσια / Σεμινάρια (επιλογές):

2010. «Επιστολογραφία του Μικρασιατικού μετώπου και Αδελφές του Στρατιώτου - Ανθρωπολογικές και ιστοριογραφικές προσεγγίσεις», (14/04/2010). Εισήγηση στις συναντήσεις-συζητήσεις - Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού ΜΝΗΜΩΝ.

2010. «Οι προσωπικές γραφές ως ανθρωπολογικό πεδίο επιτόπιας έρευνας και αρχειακής εθνολογίας», (24/02/2010). Εισήγηση στον μεταδιδακτορικό κύκλο σεμιναρίων του Εργαστηρίου Εθνογραφίας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2009. «Η διδασκαλία των ανθρωπιστικών μαθημάτων δευτεροβάθμιας στην επαγγελματική και τεχνολογική εκπαίδευση της Γαλλίας – Μια βιωματική κατάθεση», Εισήγηση στο Συνέδριο: Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 1959-2009: Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 11/12 Δεκεμβρίου 2009.

2009. «Επιστολές και βιο-καταγραφές του μετώπου - το εθνογραφικό παρόν της Μικρασιατικής Εκστρατείας» Εισήγηση στο μεταδιδακτορικό κύκλο σεμιναρίων, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, (02/12/2009).

1998. «Η Ελληνική στρατιωτική παρουσία στο Βαλκανικό Μέτωπο του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου και στη Μικρά Ασία - Συμβολή στην κοινωνιολογία του πολέμου». Εισήγηση στην επιστημονική διημερίδα με θέμα : Μικρασιατικός Πόλεμος 1919-1922, Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών, 21-22/11/1998, Αθήνα.

 
Français
Ελληνικά

Επισκέπτες Online 1

 

Qui suis-je...

 

Anthropologue et historien, je me suis d'abord penché sur la notion d' "insularité", (terrain d'enquête auprès d'une communauté de pécheurs en mer Égée). En tant q'historien, j'ai proposé une "histoire culturelle de la guerre" dans les Balkans, utilisant des sources issues des écrits du front de la période 1916-1922, (lettres du front adressées à des marraines de soldat, carnets personnels). J'ai enfin porté ce même regard d'historien et d'ethnographe sur l'actualité française, en tant que correspondant en France de la revue grecque Némésis (1999-2008).

Plus sur mon Blog

 

 

 

Who am I...

 

Anthropologist and historian, I first considered the notion of "insularity" (a survey of a fishing community in the Aegean). Using written sources from the front of the 1916-1922 period, (letters sent from the front to soldiers' godmothers; personal diaries), as a historian, I proposed a "cultural history of war" in the Balkans. I finally brought this same look as a historian and ethnographer on French news, being a correspondent in France of the Greek magazine Nemesis (1999-2008).

More on my Blog

 
 
   
  CMSimple_XH στά Ελληνικά